Kliknij obok aby wyłączyć

Img

sdo.org.pl

  • Stowarzyszenie Domów Opieki to nowe standardy jakości

  • SDO to możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń

  • SDO to doświadczenie w trosce o lepsze jutro

Z tej podstawowej misji wynikają pozostałe cele Stowarzyszenia:

Integracja branży.

Integracja osób i podmiotów sfery opieki nad osobami starszymi, aby ułatwić komunikację oraz wprowadzanie nowych wymogów do domów opieki

Certyfikatyi audyty.

Certyfikowanie i audytowanie podmiotów działających na rynku opieki nad osobami starszymi, dzięki czemu osoby poszukujące placówek dla swoich bliskich będą miały gwarancje właściwej i pełnej opieki

Propagowanie wiedzy.

Propagowanie wśród opinii społecznej oraz środowisk politycznych prawidłowej organizacji opieki nad osobami starszymi w Polsce. Propagowanie edukacji w zakresie opieki.

Promocja integracji.

Promocja integracji europejskiej w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń z branży opieki, gdyż warto wybierać najlepsze rozwiązania, które powstały z wieloletnich doświadczeń innych społeczności.

Aby realizować swoje cele, Stowarzyszenie współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi oraz środkami masowego przekazu. Prowadzi działalność informacyjną i edukacyjną również w postaci seminariów, odczytów oraz konferencji, konkursów, fundowania stypendiów i nagród, prowadzi działalność wydawniczą, produkuje programy radiowe i telewizyjne.

Stowarzyszenie deklaruje chęć współpracy z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi oraz osobami prywatnymi podzielającymi jego cele i dążenia.

Istotne jest propagowanie w świadomości społecznej celów działania Stowarzyszenia, aby możliwe stało się certyfikowanie podmiotów działających na rynku opieki nad osobami starszymi, a tym samym wprowadzenie pewnych norm i standardów do ich funkcjonowania.

Aby cele te mogły być realizowane, Stowarzyszenie bierze udział w postępowaniach administracyjnych oraz w monitorowaniu procesu legislacyjnego, dzięki czemu zmiany mogą być wprowadzane u podstaw.

Status Stowarzyszenia : Pobierz statut

Organy Statutowe

20 lutego 2014 roku zostało zawiązane Stowarzyszenie Domów Opieki. W jego skład weszły przede wszystkim osoby z długoletnim doświadczeniem w branży opieki nad osobami starszymi, ale również przedstawiciele wielu innych dziedzin. Wśród jego członków znaleźli się m.in. prawnicy, ekonomiści, psycholodzy, przedstawiciele sfery biznesu oraz medycyny.

Zarząd :

Prezes Zarządu Krzysztof Jakubowski

Vice - Prezes Zarządu Wojciech Dobosz

Członek Zarządu Aleksandra Pawlak


Komisja Rewizyjna:

Marcin Smoroń

Konrad Krawczyk

Aleksander Jan Wiśniewski

Faustyna Siedlecka

Helena Grab


Komisja Certyfikacyjna:

Aleksander Jan Wiśniewski

Katarzyna Kępka-Mariańska

Aleksandra Pawlak

Faustyna Siedlecka

Łukasz Konina

Krzysztof Smoroń

Małgorzata Wyrwińska

Bartosz Nowak

Zakres certyfikacji

Wyróżniamy 9 głównych działów podlegających ocenie audytorskiej:

WYPOSAŻENIE


Wyposażenie w sprzęt medyczny, ortopedyczny, rehabilitacyjny oraz pomocniczy.

PERSONEL


Ilość oraz kwalifikacje zatrudnionego personelu.

FORMY AKTYWIZACJI


Prowadzenie zajęć rekreacyjnych oraz terapii psychologicznych i zajęciowych

STANDARDY HIGIENY


Stosowane środki czystości,procedury sprzątania, szkolenia personelu sprzątającego i jego ilość

PROCEDURY WŁASNE


Standardy postępowania w sytuacjach nagłych.

BUDYNEK I OTOCZENIE


Wygląd, stan ogólny, przystosowanie do potrzeb osób starszych, atrakcyjność położenia

STANDARD POSTĘPOWANIA


Standardy postępowania podczas przyjęcia do domu opieki, działania profilaktyczne i przesiewowe.

SATYSFAKCJA PENSJONARIUSZY


Opinia obecnych pensjonariuszy na temat domu opieki. Z jakimi problemami spotykają się pensjonariusze ?

WYŻYWIENIE


Kompleksowość oraz różnorodność jadłospisu, dostosowanie diety do potrzeb indywidualnych.

IV Bałtyckie Sympozjum Naukowe


Certyfikat SDO

W dniach 21-23 maja br. w Szczecinie odbyło się IV Bałtyckie Sympozjum Naukowe, organizowane przez Instytut Rozwoju Nauk o Zdrowiu i Usług Medycznych „ProLongaVita”

18 czerwca w Warszawie odbyło się I Forum Rynku Seniora.


forum

W sesji pierwszej udział wzięli: Piotr Bednarski- Dyrektor Instytutu Reumatologii w Warszawie, Zuzanna Grabusińska - Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Senioralnej.

Debata - 07.05.2015 - w PAP


Debata

Głównym celem spotkania było omówienie podstawowych strategii rozwojowych w kategorii placówek świadczących całodobową opiekę nad osobami starszymi oraz rozpoczęcie dialogu między środowiskami mającymi związek z opieką nad osobami starszymi.

Dlaczego warto inwestować w jakość?


Dlaczego warto inwestować w jakość?

Potwierdzeniem wysokiej jakości świadczonych usług jest długa lista zadowolonych klientów. Jednak każdy klient jest inny, posiada indywidualne wymagania i potrzeby, które należy zrealizować.

Dom opieki nad osobami starszymi : od czego zacząć ?


Stowarzyszenie Informacja Prasowa

Dom opieki nad osobami starszymi staje się bardzo popularną inwestycją. Wpływa na to starzenie się społeczeństwa oraz mała ilość takich domów w Polsce. W artykule postaramy się przybliżyć obecną sytuacje demograficzną społeczeństwa, obecna sytuację rynkową domów opieki a także na co należy zwrócić uwagę podejmując się takiej inwestycji. Ale po kolei.

Projekt zmiany ustawy o pomocy społecznej


Stowarzyszenie Informacja Prasowa

Goście spotkania zorganizowanego przez SDO przedstawiają informacje i opinie na temat planowanych zmian w ustawie o pomocy społecznej. Jakie będą skutki wprowadzenia zmian? Czy zmiany w ustawie pomogą zrównoważyć rosnące zapotrzebowanie na tego typu pomoc?

Wybór nowego domu dla osoby bliskiej


Wybór nowego domu

Podejmując tak trudną decyzję jak wybór nowego domu dla osoby bliskiej, często zastanawiamy się, czy nasza decyzja jest słuszna oraz czy dom opieki, który wybierzemy, odpowiednio zadba o seniora. Na co warto zwrócić uwagę podczas wyboru właściwej placówki?

Przydatne akty prawne


Przydatne akty prawne

Rozpoczynając działalność w zakresie opieki nad osobami starszymi warto zapoznać się oraz zastosować do różnego typu uregulowań prawnych. Często potencjalni przedsiębiorcy nie orientują się jakie akty prawne dotyczyć będą tej konkretnej sytuacji.

Stowarzyszenie wspiera akcję Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, oraz zachęca do podpisania petycji "Ostatni dyżur

Ostatniduzur.pl :

Stowarzyszenie Domów Opieki

ul. Wielicka 50, 30-552 Kraków

info@sdo.org.pl

www.sdo.org.pl


Kontakt


Chcesz do nas dołączyć ? Masz pytania ?

SDO

Ładowanie ...